Vẻ đẹp phụ nữ từ số đo cơ thể Viện Nghiên cứu Khoa học con người Wacoal

Nghiên cứu vì vẻ đẹp

Viện Nghiên cứu Khoa học con người Wacoal nghiên cứu sản phẩm từ góc độ khoa học nhằm đáp ứng tâm tư của phụ nữ trên con đường theo đuổi “cái đẹp”.

Tại sao các công ty may mặc
cần có Viện nghiên cứu

Câu trả lời đã được trao đổi giữa người sáng lập (Koichi Tsukamoto) và giám đốc đầu tiên (Choichiro Tamagawa) khoảng nửa thế kỷ trước khi thành lập Viện nghiên cứu.
※ Cuộc tranh luận được gọi là "Tranh cãi Moloko".