Đoạn ký tự giả định. Đưa tiêu đề bài viết thông báo vào.2

Tiêu chuẩn mức độ phát triển của cơ thể không thể được xác định theo tuổi. Lời khuyên hữu ích về thời điểm bắt đầu cần mặc áo lót là khi xung quanh đầu ngực bé gái bắt đầu nhô lên, trước khi có kỳ “kinh nguyệt đầu tiên”. Áo lót cho trẻ em “đang dậy thì” có sự thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian ngắn, có chức năng và mục đích khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển của ngực. Hãy chọn một chiếc áo ngực phù hợp với từng giai đoạn đó. 2

Tiêu chuẩn mức độ phát triển của cơ thể không thể được xác định theo tuổi. Lời khuyên hữu ích về thời điểm bắt đầu cần mặc áo lót là khi xung quanh đầu ngực bé gái bắt đầu nhô lên, trước khi có kỳ “kinh nguyệt đầu tiên”. Áo lót cho trẻ em “đang dậy thì” có sự thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian ngắn, có chức năng và mục đích khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển của ngực. Hãy chọn một chiếc áo ngực phù hợp với từng giai đoạn đó.