Lời chào

 

Lời chào của Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học con người Wacoal

Tại sao các công ty may mặc cần có Viện Nghiên cứu?

Câu trả lời đó đã được trao đổi giữa người sáng lập (Koichi Tsukamoto) và Giám đốc đầu tiên (Choichiro Tamagawa) khoảng nửa thế kỷ trước, khi thành lập Viện Nghiên cứu.

※ Đây được gọi là “Tranh cãi Moloko”.

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là “khoa học hoá kinh nghiệm thành lý thuyết, tích luỹ trí tuệ thành tổ chức”, đó cũng chính là nền tảng ra đời của Viện Nghiên cứu Khoa học con người.

Nền tảng lý thuyết và cơ sở dữ liệu đặc trưng không chỉ cho phép chúng tôi duy trì trình độ nghiên cứu của tổ chức dù cho những người dày dặn kinh nghiệm đã nghỉ việc, mà còn giúp chúng tôi tận dụng lợi thế công nghệ mới nhất một cách dễ dàng. Từ quan điểm “cơ thể” của phụ nữ – nền tảng của nghiên cứu – việc nghiên cứu “vẻ đẹp”, “sự thoải mái”, “sức khoẻ” và lý thuyết hoá chúng lên không chỉ duy trì được chất lượng sản phẩm, mà còn là nền tảng của sự phát triển liên tục, có thể mở rộng kinh doanh của công ty chúng tôi.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học con người Wacoal Hiroshi Imai

※ [Tranh cãi Moloko]
Moloko là một loài cá đặc trưng của hồ Biwa. Tamagawa và Tsukamoto là bạn câu cá với nhau. Tamagawa lý luận trên tập tính của loài cá và tầm quan trọng của dữ liệu, Matsumoto thì theo tính hiệu quả của kinh nghiệm và trực giác của bản thân. Cuối cùng, họ đồng ý rằng cần phải tạo ra một doanh nghiệp luôn duy trì việc đưa kinh nghiệm và trí tuệ vào tổ chức một cách khoa học, và đây cũng là giai đoạn dẫn đến việc thành lập Viện Nghiên cứu.