Nghiên cứu cơ thể

Nghiên cứu cơ thể

[Thiết bị đo lường ba chiều không cần tiếp xúc]
[Phương pháp đo lường Martin]

Chụp lại hình dáng người phụ nữ
Để hướng đến một tư thế đẹp và cân bằng, điều quan trọng là phải biết hình dáng của cơ thể. Viện Nghiên cứu Khoa học con người Wacoal đã dựa trên “Phương pháp đo lường Martin” – Phương pháp đo lường cơ thể con người hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới. Hiện tại, Wacoal sử dụng công nghệ tia laser để đo ngay lập tức mà không cần chạm vào cơ thể phụ nữ, từ đó phát triển các phương pháp đo lường bằng công nghệ tiên tiến như “Thiết bị đo ba chiều không tiếp xúc”, có thể thực hiện phân tích thống kê theo ba chiều và Wacoal cũng đang cải thiện hệ thống đo lường hơn nữa. Tuy nhiên, dù ngày nay khoa học có phát triển ra sao thì vẫn không thể nào thay đổi được việc các nhà nghiên cứu cần chạm trực tiếp vào phụ nữ và nhân trắc học sử dụng năm giác quan là nền tảng quan trọng và cơ bản nhất.

Phân tích hình dáng cơ thể bằng thiết bị đo lường ba chiều không tiếp xúc
Thiết bị đo lường ba chiều không tiếp xúc
Có thể đo lường và phân tích cơ thể theo ba chiều tức thì mà không cần tiếp xúc cơ thể
Phương pháp đo lường Martin
Là phương pháp đo lường cơ thể dùng chung trên toàn thế giới.
Là phương pháp cơ bản để đo lường các điểm trên cơ thể bằng cách sử dụng năm giác quan của Nhân viên nghiên cứu.
※Bên cạnh phép đo chi tiết của Wacoal dựa vào phương pháp đo Martin, chúng tôi vừa phát triển thiết bị đo lường ban đầu và nghiên cứu kĩ hình dáng của phụ nữ.