Các giai đoạn phát triển “núi đôi” của bé gái

 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN “NÚI ĐÔI” CỦA BÉ GÁI

Trải qua 35 năm kể từ năm 1976, một kết quả phân tích từ 4.500 người, bao gồm dữ liệu đo lường theo dõi của khoảng 200 bé gái từ 4 ~ 18 tuổi đã cho thấy quy luật phát triển của ngực như sau:

Trong khoảng 4 năm, ngực phát triển theo 3 giai đoạn chính

Khởi đầu trong sự phát triển “núi đôi” của bé gái đến từ thời điểm có kinh nguyệt lần đầu tiên.

Thời kỳ khởi đầu của tiến trình “núi đôi” lột xác, có sự khác biệt giữa từng bé gái khác nhau, chúng ta không thể xác định rõ độ tuổi chính xác. Tuy nhiên, sự phát triển của ngực có liên quan sâu sắc đến thời điểm kinh nguyệt lần đầu tiên.