GOLDEN CANON – Chỉ số cân bằng ba chiều trong nghiên cứu vẻ đẹp của phụ nữ

GOLDEN CANON – CHỈ SỐ CÂN BẰNG BA CHIỀU TRONG
NGHIÊN CỨU VẺ ĐẸP CỦA PHỤ NỮ

Từ tỷ lệ lý tưởng đến vẻ đẹp của sự cân bằng

Golden Canon là chỉ số cân bằng ba chiều, được sử dụng để nghiên cứu vẻ đẹp của mỗi người bằng cách bổ sung phép đo hình dạng thiết bị đo ba chiều, từ đó đo được cơ thể người theo phương pháp đo maltin thông thường.
Đặc điểm của phương pháp này là việc “dựa trên sự cân bằng chứ không dựa trên kích thước”, con số Golden Canon không hoàn toàn là quy chuẩn của cái đẹp mà đơn giản là chỉ số được xây dựng nên trên chặng đường “tìm kiếm vẻ đẹp qua 6 điểm”. Nói cách khác, Golden Canon không phải là con số tỷ lệ lý tưởng cho toàn bộ mọi người, mà là “thước đo” dành cho mỗi phụ nữ để họ có thể tìm thấy vẻ đẹp riêng biệt của mình.

Cân bằng chu vi của BWH

Theo tỷ lệ giữa ngực và eo (theo phương thẳng đứng) và tỷ lệ giữa hông và eo (theo phương ngang), khi phân loại hình dáng cơ thể, có thể chia làm 4 loại, trong đó: Ngực chiếm ưu thế là loại V, hông chiếm ưu thế là loại A, eo hẹp là loại X và eo thẳng là loại I. Sự cân bằng hay có thể xem xét như vẻ đẹp được công nhận là tỷ lệ nằm trong phần hình chữ nhật được vẽ ra theo đường chéo.

Sự cân bằng của phần thân

[Cân bằng độ dày] Trường hợp vòng eo là 1, (F) Ngực = 1.3 (G) Hông = 1.3 (H) Thắt lưng 1/3 (I) Phần nổi bật nhất là ngực
[Cân bằng ngang rộng] (1) Trường hợp vòng eo là 1, (A) Chiều rộng vai = 1.6 (B) Giữa hai đầu ngực = 0.8 (C) Hông = 1.4
[Cân bằng về độ cao] (D) Độ cao của ngực là giữa vai và eo (E) Tỷ lệ độ cao của BWH = 1:1:1.2