Tiến trình “lột xác” của bé gái khi có kinh nguyệt lần đầu tiên

TIẾN TRÌNH “LỘT XÁC” CỦA BÉ GÁI
KHI CÓ KINH NGUYỆT LẦN ĐẦU TIÊN

Người ta nhận thấy rằng, sự thay đổi về hình dáng cơ thể có liên quan mật thiết với “kỳ kinh nguyệt đầu tiên” hơn là tuổi, hầu hết bé gái sẽ thay đổi hình dáng cơ thể nhanh chóng trong vòng một năm trước “kỳ kinh nguyệt đầu tiên”, và sau đó sự thay đổi này sẽ trở nên ổn định hơn. Cùng với sự thay đổi của ngực, phần cơ thể phía dưới (eo hay hông) cũng có sự thay đổi.